DÜĞÜN

DAVETİYELERİ

 

 

Tsaldaris olarak dÜĞÜn hazIrlIklarInIn en heyecanlI uĞraŞlarIndan bİRİ olan davetİye İŞİNİ Özenle planlayIp, nİkah Öncesİ rahat bİr nefes almanIzI saĞlIyoruz. MarkamIzI farklI kIlmak İÇİN her aŞamada KİŞİYE ÖZEL hİzmetler sunuyoruz. Uzman ÇalIŞanlarImIz sİzİ ve tarzInIzI en İyİ Şekİlde yansItmak ve bÜyÜk gÜnÜnÜzÜn havasInI belİrleyecek mÜkemmel dÜĞÜn davetİyelerİ hazIrlamak İÇİN İŞİNİZİ kolaylaŞtIrIyor. Bunun İÇİn kendİmİzle ÖVÜNÜyoruz. GÜVENİLİR ve fark yaratan

tasarImcIlarImIzla Ön davetiyelerden (Save the date) oturma kartlarIna, masa numaralarIndan menÜye, Şeker kutularIndan anI defterİ ve supla’ya kadar genİŞ bİr ÜRÜn yelpazesİyle hİzmet verİyoruz. TÜm sorularInIza yanIt bulmak, stİlİnİzİ anlamak, davetİyenİzİn ana hatlarInI oluŞturmak ve lÜks kaĞIda daİr ne varsa gÖrmek İstİyorsanIz bİze vakİt ayIrmanIz yeterlİ. Sİzİnle gÖrÜŞmek İÇİn sabIrsIzlanIyoruz.